Hoi dai hoc co dien tai bac ninh
Ban liên lạc
Ngô Quốc Thịnh
0913.026.952
Cao Nam Hải
0912.697.127
Nguyễn Thành Trì
0913596579
Nguyễn Văn Khang
0912879332
Trịnh Văn Xuyền
0987818037
HOP MAT - GIAO LUU NAM 2015
Sáng ngày 16/8/2015 Hội Đại học Cơ Điện họp mặt - giao lưu năm 2015. Quân số vừa tròn 20 đại biểu. Hội thống nhất góp quỹ Hội năm 2015 là 100.000 đ/năm. Sinh hoạt 150.000 đ/suất. Thống nhất sáng 19/8/2015 Hội lên trường dự mít tinh theo giấy mời của nhà trường. Kinh phí lên trường gồm: 1 lẵng hoa trị giá 500.000 đ (năm trăm nghìn đồng), 1 phong bì tiền mặt ủng hộ Quỹ sinh viên nghèo vượt khó trị giá 5.000.000 đ (năm triệu đồng). Anh Cường giám đốc CTy Kính Đáp Cầu tài trợ cho hội 5.000.000 đ (năm triệu đồng). Anh Cơ giám đốc CTy Gạch Từ Sơn tài trợ cho hội 2.800.000 đ (hai triệu tám trăm nghìn đồng). Anh chị em trong Hội lên trường trước ngày 19/8 thì 8 giờ 00 ngày 19/8 tập trung ở cổng trường để cùng đoàn vào trường chúc mừng. Các anh: Chinh, Phúc, Xuyền và chị Hà đúng 7 giờ 00 sáng 16/8 tập trung ở CTy Kính Đáp Cầu để lên trường chúc mừng cùng với đoàn đại biểu của Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh. Rất mong các anh chị có mặt đông đủ và đúng giờ. TM Ban Liên lạc: Trịnh Văn Xuyền K6.