Hoi dai hoc co dien tai bac ninh
Ban liên lạc
Ngô Quốc Thịnh
0913.026.952
Cao Nam Hải
0912.697.127
Nguyễn Thành Trì
0913596579
Nguyễn Văn Khang
0912879332
Trịnh Văn Xuyền
0987818037
Liên hệ
Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Hữu Nghiêm, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3826.308 - 0987818037
(
*
) : Các trường bắt buộc phải nhập
Tiêu đề*
Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại*
Email
Nội dung*
Mã xác nhận: Mã xác nhận
Nhập mã xác nhận: