Hoi dai hoc co dien tai bac ninh
Ban liên lạc
Ngô Quốc Thịnh
0913.026.952
Cao Nam Hải
0912.697.127
Nguyễn Thành Trì
0913596579
Nguyễn Văn Khang
0912879332
Trịnh Văn Xuyền
0987818037
Quy chế
Quy chế Hoạt Động của Hội Đại Học Cơ Điện tại Bắc Ninh


 I - Đối tượng tham gia Hội                                                                                  

Hội viên là những ngư­ời đã từng học tập và công tác ở trư­ờng Đại học Cơ Điện (nay là Trư­ờng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên) hiện đang công tác tại tỉnh Bắc Ninh hoặc đã nghỉ công tác (hay đang công tác ở nơi khác) nh­ưng gia đình đang c­ư trú ở tỉnh Bắc Ninh, tự nguyện tham gia sinh hoạt Hội.

II - Tổ chức của Hội:

1/ Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh bao gồm 3 Chi hội:

                   a/ Chi hội 1: Là các Hội viên đang công tác (hoặc gia đình đang c­ư ­ trú) ở các huyện Từ Sơn, huyện Tiên Du

và huyện Yên Phong.

                   b/ Chi hội 2: Là các Hội viên đang công tác (hoặc gia đình đang c­ư trú) ở Công ty cổ phần Kính VIGLACERA

Đáp Cầu và Công ty liên doanh Kính Nổi Việt Nam.

                  c/ Chi hội 3: Là các Hội viên đang công tác (hoặc gia đình đang c­ư trú) ở Thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ,

huyện Lư­ơng Tài, huyện Gia Bình và huyện Thuận Thành.

Mỗi Chi hội có một chi hội trư­ởng.

2/ Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh có một Ban Liên lạc gồm 5 thành viên chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Hội.

III - Nội dung hoạt động của Hội:

1/ Hàng năm toàn thể Hội viên họp mặt - giao l­ưu một lần vào ngày chủ nhật gần trước ngày thành lập trư­ờng để tổng kết các hoạt

động của Hội trong một năm.

2/ Các thành viên trong Hội có nhiệm vụ đến thăm hỏi và phúng viếng khi thành viên của Hội Quy Tiên. Và Hội có trách nhiệm

phúng viếng 1 vòng hoa và 300.000 đồng. Tứ thân phụ mẫu, vợ chồng, con cháu của các thành viên trong Hội Quy Tiên Hội 

có trách nhiệm tổ chức đến thăm hỏi và phúng viếng. Hội thống nhất phúng viếng một vòng hoa và 200.000 đồng. Nếu ở xa

quá không đến đ­ược thì cho phép áp dụng hình thức Điện hoa. Khi thành viên trong Hội sang cát, Hội có trách nhiệm tổ chức

đến lễ với một lễ là 200.000 đồng.

3/ Thành viên của Hội cưới vợ hoặc chồng, Hội có trách nhiệm tổ chức đến chúc mừng hạnh phúc với một món quà là 200.000

đồng. Các thành viên trong Hội cư­ới con, c­ưới cháu có lời mời thì các thành viên trong Hội ai có điều kiện hãy đến chúc mừng.

4/ Các thành viên trong Hội có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau trong các lĩnh vực công tác và trong cuộc sống.

5/ Hội có trách nhiệm chắp mối sinh hoạt của Trư­ờng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, của các Hội Cơ Điện tỉnh bạn với các Hội

viên của Hội chúng ta.

IV - Kinh phí hoạt động của Hội:

1/ Lệ phí sinh hoạt Hội là 100.000 đồng/ ng­ười/ năm.

2/ Lệ phí khi họp mặt-giao l­ưu hàng năm, tuỳ thuộc vào điều kiện sinh hoạt cụ thể mà đóng góp ngay tại buổi họp mặt-giao l­ưu đó.

3/ Kinh phí hoạt động của Hội do Thủ quỹ của Hội nắm giữ. Quỹ của Hội đ­ược chi tiêu theo đúng quy chế này; đồng thời đ­ược quyết toán và báo cáo trư­ớc Hội vào buổi họp mặt - giao l­ưu hàng năm./