Hoi dai hoc co dien tai bac ninh
Ban liên lạc
Ngô Quốc Thịnh
0913.026.952
Cao Nam Hải
0912.697.127
Nguyễn Thành Trì
0913596579
Nguyễn Văn Khang
0912879332
Trịnh Văn Xuyền
0987818037
Giới thiệu
Giới Thiệu về Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh
Trư­ờng Đại học Cơ Điện Bắc Thái (nay là Tr­ường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên) thành lập ngày 06 tháng 12 năm 1966. Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh thành lập năm 1997 trên cơ sở Hội Đại học Cơ Điện tại Công ty Kính Đáp Cầu.

Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh biên soạn và phát hành tập " Danh bạ Ng­ười Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh".

Tập danh bạ này nhằm phục vụ cho những Ng­ười Đại học Cơ Điện đang quan tâm đến mọi hoạt động chính trị, kinh tế và xã hội; đồng thời tập danh bạ này chỉ nhằm hai mục đích:

 

"NG­ƯỜI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN HƯ­ỚNG VỀ CỘI NGUỒN LÀ TRƯ­ỜNG CŨ".

"NGƯ­ỜI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN MỌI MIỀN CỦA ĐẤT NƯ­ỚC ĐỀU LÀ ANH EM".

 

Đây là cẩm nang cho bạn tìm tới bạn bè Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh.

" Đầu sẽ bạc, răng sẽ long

Gặp nhau tay bắt mặt mừng là vui

Dù cho vật đổi, sao dời

Mối tình Cơ Điện đời đời không phai".

                         ( Hoàng Tâm - K2M )

 

                                                                                  " Tình bạn, ơn Thầy Cơ Điện ta

                                                                                    Ấm lòng mỗi b­ước nẻo đư­ờng xa".                                                     

                                                                                ( Đinh Thế Cảnh - Giáo viên BM Điện )Xin Chân Thành Cảm Ơn!
HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN TẠI BẮC NINH