Giới thiệu

Giới Thiệu về Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh
Trư­ờng Đại học Cơ Điện Bắc Thái (nay là Tr­ường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên) thành lập ngày 06 tháng 12 năm 1966. Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh thành lập năm 1997 trên cơ sở Hội Đại học Cơ Điện tại Công ty Kính Đáp Cầu.

Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh biên soạn và phát hành tập ” Danh bạ Người Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh”.

Tập danh bạ này nhằm phục vụ cho những Ng­ười Đại học Cơ Điện đang quan tâm đến mọi hoạt động chính trị, kinh tế và xã hội; đồng thời tập danh bạ này chỉ nhằm hai mục đích:

“NGƯỜI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN LÀ TRƯỜNG CŨ”.

“NGƯỜI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN MỌI MIỀN CỦA ĐẤT NƯỚC ĐỀU LÀ ANH EM”.

Đây là cẩm nang cho bạn tìm tới bạn bè Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh.

” Đầu sẽ bạc, răng sẽ long

Gặp nhau tay bắt mặt mừng là vui

Dù cho vật đổi, sao dời

Mối tình Cơ Điện đời đời không phai”.

(Hoàng Tâm – K2M)

” Tình bạn, ơn Thầy Cơ Điện ta

Ấm lòng mỗi bước nẻo đường xa”.

( Đinh Thế Cảnh – Giáo viên BM Điện )

Xin Chân Thành Cảm Ơn!
HỘI ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN TẠI BẮC NINH