Danh bạ

1 Đặng Hữu Vương K39I
CQ:
NR: Thôn Sơn, Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0972.883.298

2 Ngô Quốc Thịnh
CQ: LILAMA 69-1
NR:
CQ:
NR:
DĐ: 0913.026.952

3 Nguyễn Tuấn Pháp K33IB
CQ: Công TY CP Phần May Đáp Cầu
NR: Thị Cầu, Bắc Ninh
CQ:
NR: 3.850.545
DĐ: 0912.404.854

4 Lê Văn Lim K16M
CQ: Công Ty CP Kính ViGLaCera Đáp Cầu
NR:
CQ:
NR:
DĐ: 0945.328.222

5 Nguyễn Ngọc Lạc
CQ: Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Xây Dựng Bắc Ninh
NR:
CQ:
NR:
DĐ: 0985.097.595

6 Nguyễn Văn Duẩn
CQ: Trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh
NR: Tiên Du, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0915.101.013

7 Dương Đức Quân
CQ: Công Ty CJGLS
NR: Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0987.587.429

8 Nguyễn Trọng Dương
CQ: Công Ty Sứ Long Phương
NR: Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0968.114.777

9 Nguyễn Trung Kiên TC1BN
CQ: Công Ty Cổ Phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu
NR: Khu Tập Thể Đồi Ban, Đồng Trầm, Vũ ninh, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3.850.697
DĐ: 0123.744.38.56

10 Nguyễn Văn Trí TC02BN
CQ: Công Ty Cổ Phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu
NR: TT Cảng Kính, Đồng Trầm, Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3.870.384
DĐ: 0168.544.49.35

11 Lưu Văn Vượng TC02BN
CQ: Công Ty Cổ Phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu
NR: P16, TT Đồi Ban, Đồng Trầm, Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh
CQ: 3.851.315
NR: 3.814.865
DĐ: 0943.007.018

12 Vũ Thị Thúy Hằng LT06TĐH
CQ: Công Ty TNHH CaNon Việt Nam, Quế Võ
NR: Huề Đông, Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0946.078.922
vuhang.dc@gmail.com
13 Nguyễn Văn Quang LT06M
CQ:
NR: Huề Đông, Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0915.915.921

14 Nguyễn Đức Hạnh K14M
CQ: Chi Nhánh Điện Yên Phong Bắc Ninh
NR: Phú Mẫn, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh
CQ: 3.860.254
NR:
DĐ: 0912.320.974

15 Nguyễn Thái Hà K28I
CQ: Phòng Kinh Doanh Điện Lực Bắc Ninh
NR: Nguyễn Cao 2, Thành phố Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ:

16 Nguyễn Ngọc Trung K34I
CQ: Phòng Quản Lý Xây Dựng Điện Lực Bắc Ninh
NR: Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0963.156.888

17 Nguyễn Duy Kiên K34I
CQ: Phòng Điều Độ Điện Lực Bắc Ninh
NR:
CQ:
NR:
DĐ:

18 Nguyễn Đức Nghị K33I
CQ: Phòng Điều Độ Điện Lực Bắc Ninh
NR: Xóm Roi Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ:

19 Nguyễn Khắc Việt Đức K29I
CQ: Phòng Điều Độ Điện Lực Bắc Ninh
NR: Số 5A Khu 1, Thị Cấu, Bắc Ninh
CQ: 3.821.320
NR: 3.826.405
DĐ: 0963.961.975

20 Nguyễn Lương Kim K14I
CQ: Điện Lực Bắc Ninh
NR:
CQ: 3.824.358
NR: 3820.466
DĐ: 0913.257.183

21 Nguyễn Tiến Thắng K5I
CQ: Phân Xưởng 110 KV, Điện Lực Bắc Ninh
NR: Xã Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc, Ninh
CQ:
NR:
DĐ:

22 Vũ Văn Minh K1SK
CQ: TRường cao đẳng nghề cơ điện – Xây Dựng Bắc Ninh
NR:
CQ:
NR:
DĐ: 0948.863.368

23 Vũ Xuân Biên TC1BN
CQ: cTY vật tư tổng hợp Bắc Ninh
NR: khu tập thể công ty vật tư tổng hợp bắc ninh
CQ:
NR: 3.828.170
DĐ: 0912.476.436

24 Nguyễn Văn Thiện TC1BN
CQ: Trường Trung Cấp Xây Dựng Bắc Ninh
NR: Khu Tập Thể Trường trung cấp xây dựng bắc ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0912.469.143

25 Nguyễn Văn Bảo TC1BN
CQ: Viện Quân Y 110, Thị Cầu Bắc Ninh
NR: Phố mới hị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh
CQ:
NR: 3.890.066
DĐ: 0983.409.429

26 Bùi Quang Vinh K13M
CQ: công ty cổ phần LILAMA 691 Bắc Ninh
NR:
CQ: 3.821.022
NR: 3.870.540
DĐ: 0913.260.995

27 Nguyễn Đức Thịnh K15I
CQ: nhà máy liên doanh thiết bị điện Miền Bắc KCN Quế Võ
NR:
CQ:
NR: 3.874.367
DĐ: 0913.596.454
moitruongxanh@yahoo.com
28 Hồ Bắc Hải K35I
CQ: Sở Công Thương, Bắc Ninh
NR: Số 60, Nguyễn Huy Tưởng, TP.Bắc Ninh
CQ: 3.854.082
NR: 3.874.666
DĐ: 0983.172.569

29 Nguyễn Công Hoàng K36I
CQ:
NR: Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh
CQ: 3.855.656
NR: 6.216.676
DĐ: 0963.782.888

30 Nguyễ Đình Mạnh K36I
CQ: Phòng Kỹ Thuật Sở Công Thương Bắc Ninh
NR: Thôn Đông, Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh
CQ: 3.854.080
NR: 3.837.671
DĐ: 0904.566.579

31 Nguyễn Đoàn Quang K26I
CQ: Ban Quản Lý dự án Công Ty Điện 1 Hà Nội
NR: số 21, Nguyễn Giản Thanh, Suối Hoa, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3.810.277
DĐ: 0913.076.110

32 Nguyễn Dương Quý TC84M
CQ: Công TY Cổ Phần May Đáp Cầu
NR: Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh
CQ: 3.827.063
NR: 3.846.546
DĐ: 0913.259.144

33 Lê Danh Lợi K13I
CQ:
NR: Phố Khắc Niệm, xã Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh
CQ:
NR: 3.826.391
DĐ:

34 Nguyễn Phúc Tuấn K13M
CQ: Ban Tổ Chức Thành Ủy, TP.Bắc Ninh
NR: số 19, Ngõ 5A, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
CQ:
NR:
DĐ:

35 Nguyễn Xuân Quảng TC79M
CQ: văn phòng tỉnh ủy, Tỉnh Bắc Ninh
NR: Khu GIa Bình, Ninh Xá, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3.811.216
DĐ: 0904.231.415

36 Nguyễn Văn Hiếu K7M
CQ: Cơ Sở Khoa Học và Công Nghệ Bắc Ninh
NR: số 38, Hai Bà Trưng, TP.Bắc Ninh
CQ: 3.811.090
NR:
DĐ: 0912.878.308

37 Nguyễn Văn Hiếu K7M
CQ: Cơ Sở Khoa Học và Công Nghệ Bắc Ninh
NR: số 38, Hai Bà Trưng, TP.Bắc Ninh
CQ: 3.811.090
NR:
DĐ: 0912.878.308

38 Nguyễn Văn Hiếu K7M
CQ: Cơ Sở Khoa Học và Công Nghệ Bắc Ninh
NR: số 38, Hai Bà Trưng, TP.Bắc Ninh
CQ: 3.811.090
NR:
DĐ: 0912.878.307

39 Trần Văn Hà K25M
CQ: Công Ty CP Kính VIGLACERA Đáp Cầu
NR:
CQ:
NR:
DĐ:

40 Đỗ Đình Tuấn TCI10
CQ: Công Ty Kính Nổi Việt Nam
NR: Khu 1, Đại Phúc, TP.Bắc Ninh
CQ: 3.863.702
NR:
DĐ:

41 Vũ Xuân Nam TCI7
CQ: Công Ty Kính Nổi Việt Nam
NR: Hưng Thịnh, Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang
CQ: 3.863.702
NR:
DĐ: 0912.550.353

42 Hồ Ngọc Thắng TC97I
CQ: Công Ty Kính Nổi Việt Nam
NR: sô 468, Nguyễn Trãi, TP.Bắc Ninh
CQ: 3.863.702
NR: 3.829.762
DĐ: 0982.829.762

43 Vũ Văn Luyện CĐ94I
CQ: cty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nam
NR: Phúc Ninh, Ninh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
CQ: 3.863.702
NR: 3.630.649
DĐ: 0912.934.917
vanluyenqv@g.mail.com
44 Phạn Đình Nghị CĐ94I
CQ: Công Ty Kính Nổi Việt Nam
NR: Thôn Quế Tân, Xã Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ:

45 Nguyễn Văn Thắng K24M
CQ: Công Ty Kính Nổi Việt Nam
NR: Phúc Ninh, Ninh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
CQ: 3.863.702
NR: 3.630.649
DĐ:

46 Nguyễn Văn Hoa K14M
CQ: Công Ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nam
NR: Xóm Lửa Hồng, Tiền An, Bắc Ninh
CQ: 02413.863.702
NR:
DĐ:

47 Nguyễn Thanh Hải TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Khu TT, Cảng, Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
CQ:
NR:
DĐ: 0945.373.159

48 Nguyễn Sỹ Hồng TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Khu tập Thể Đồng Chầm, CTy Kính Đáp Cầu.
CQ:
NR:
DĐ: 01686418256

49 Nguyễn Hữu Sao TC1BN
CQ: Gạch tuynen Minh Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang.
NR: số 23c, khu 8, thị cầu, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.850.631
DĐ: 0912.207.582

50 Vũ Hải TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: số 278, Ngô Gia Tự, Tiền An, TP.Bắc Ninh
CQ: 02413.851.360
NR: 02413.820.635
DĐ: 0983.810.872

51 Nguyễn Văn Lăng TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ:
NR:
DĐ:

52 Hoàng Thanh Dương TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: P 508 cầu thang 4 khu tập thể công ty kính đắp cầu suối hoa TP.Bắc Ninh
CQ: 02413.508.997
NR: 02413.826.194
DĐ: 0983.615.065

53 Ngô Tiến Dũng TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ: 02413.851.366
NR: 02413.827.890
DĐ: 0945.931.085

54 Nguyễn Đức Hạnh K33I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Văn Trung, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh
CQ: 02416.286.653
NR:
DĐ: 0988.114.502
hanhnd@yahoo.com
55 Ngô Đạt Hiếu TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ: 02413.851.370
NR: 02413.812.852
DĐ: 0936.420.357

56 Ngô Thế Anh TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ: 02413.508.997
NR: 02413.574.141
DĐ: 0982.955.488

57 Nguyễn Bá Đăng CĐ951
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0989.341.769

58 Thân Trọng Đại K24I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ: 02413.851.371
NR: 02413.552.337
DĐ: 0988.935.798

59 Đào Thị Phương K5I
CQ:
NR:
CQ:
NR: 02413.824.041
DĐ:

60 Phạm Quang Biên
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ:
NR:
DĐ:

61 Trần Ngọc Toàn
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Xóm Giếng, Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang.
CQ:
NR:
DĐ:

62 Nguyễn Hoàng Liêng
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Khu tập thể Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
CQ:
NR:
DĐ:

63 Nguyễn Hoàng Liêng
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Khu tập thể Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
CQ:
NR:
DĐ:

64 Trần Ngọc Tuyến k27I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: khu tập thể cảng, công ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu
CQ:
NR: 02413.851.063
DĐ: 0914.521.172

65 Trần Ngọc Tuyến k27I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: khu tập thể cảng, công ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu
CQ:
NR: 02413.851.063
DĐ: 0914.521.172

66 Văn Hữu Bình K26I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ:
NR:
DĐ:

67 Ngô Tiến Cường K24I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Khu Tập Thể Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
CQ: 02413.851.301
NR: 02413.850.876
DĐ: 0912.864.336

68 Lê Văn Quang K24I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: khu TT Công TY CP Kính VIGLACERA Đáp Cầu
CQ: 02413.851.343
NR: 02413.810.212
DĐ: 0913.504.483

69 Ngô Thế Hanh TC81M
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp CẦu
NR:
CQ:
NR: 02413.851.301
DĐ: 0912.222.269

70 Nguyễn Khắc Dụng K13M
CQ: Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh
NR: khu tập thể Trường Đại học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.741.903
DĐ: 0936.470.979

71 Nguyễn Hữu Vụ K36I
CQ: Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hưng Yên Cơ Sở 2: Từ Sơn Bắc Ninh
NR: Xóm Đông, Xã Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0982.536.466

72 Dương Văn Chi TC1BN
CQ: Công Ty Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Bắc Đuống
NR:
CQ:
NR:
DĐ: 0917.366.318

73 Nguyễn Kim Tiến K12I
CQ: XN Thủy Nông Tiên Du, Thị Trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh.
NR: Bà Na ,Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.841.559
DĐ: 0915.379.721

74 Nguyễn Thế Trường K13M
CQ: Phòng Kỹ Thuật, nhà máy Quy Chế Từ Sơn, Bắc Ninh
NR: A9, Khu Đô Thị Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh.
CQ: 2217772
NR: 02413.217.669
DĐ: 0912178072

75 Đinh Hữu Toại K36M
CQ: Phòng Kỹ Thuật, Nhà Máy Quy Chế Từ Sơn, Bắc Ninh
NR: Ngọc Xuyên, Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh.
CQ: 02413.740.198
NR: 02413.668.229
DĐ: 0988.053.114

76 Nguyễn Đức Đua CT79
CQ:
NR: Long Văn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh.
CQ: 02413.718.575
NR:
DĐ:

77 Trần Thanh Khiết K12M
CQ: Phòng Kỹ Thuật, Nhà Máy Quy Chế, Từ Sơn, Bắc Ninh
NR: Vĩnh Kiều, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
CQ: 02413.740.198
NR:
DĐ:

78 Nguyễn Nhật Đăng K9I
CQ: Phòng kỹ Thuật, N/m Quy Chế Từ Sơn.
NR: khu tập thể Nhà Máy Quy chế Từ Sơn
CQ: 02413.740.198
NR:
DĐ:

79 Trần Văn Thơm TC01BN
CQ: CTCP kính VIGLACERA Đáp Cầu
NR: Tập Thể cảng kính Đáp Cầu, Vũ Ninh, Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.780.230
DĐ: 0986.251.429

80 Nguyễn Đức Vượng k51
CQ:
NR: Phố Mới, Đồng Nguyên,Từ Sơn, Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.831.279
DĐ: 0982.668.074

81 Tô Thị Kiệm K4M
CQ:
NR: sô 137, Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.826.092
DĐ:

82 Nguyễn Văn Cơ K12M
CQ: công ty gạch viglacera Từ Sơn, Bắc Ninh
NR: tổ 22 Đông Anh Hà Nội
CQ: 02413.843.009
NR: 0438.833.585
DĐ: 0913.356.291

83 Trần Văn Nghĩa k14M
CQ: Công Ty Gạch VIGLACERA Đáp Cầu
NR:
CQ:
NR:
DĐ: 0912.523.742

84 Vũ Đức Quảnng K5M
CQ:
NR: Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.834.265
DĐ: 0912.232.794

85 Nguyễn Văn Thơ CT86M
CQ: Công Ty kính ViglaceRa Đáp Cầu
NR: khu tập thể Đồi Ban, Đáp Cầu,TP.Bắc Ninh.
CQ:
NR:
DĐ:

86 Lê Anh Đức K27I
CQ: Phòng Kỹ Thuật, Điện Lực Bắc Ninh
NR: số 12, Nguyễn Hữu Nghiêm, Tiền An, TP Bắc Ninh
CQ: 02413.822.976
NR: 02413.825.907
DĐ: 0913.348.478

87 Cao Nam Hải K24I
CQ: công ty cổ phần kính VIGLACARA ĐÁP CẦU
NR: số 33, phố Mai Bang, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.810.580
DĐ: 0912.697.127

88 Nguyễn Thành Trì K20M
CQ: Công Ty CP Kính VIGLACARA Đáp Cầu
NR: Số 15,Bắc Hà,Tiền An,TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3821717
DĐ: 0913596579

89 Nguyễn Mạnh San K17I
CQ:
NR: Số 64,Trần Hưng Đạo,TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3822831
DĐ: 0912459186

90 Nguyễn Văn Khang K14M
CQ: Nhà Máy Quy Chế Từ Sơn
NR: Phố Mới ,TT.Chờ,Yên Phong,TP.Bắc Ninh
CQ: 3760019
NR: 3882540
DĐ: 0912879332

91 Trần Công Yên K14I
CQ: Ban quản Lý Khu Công Nghiệp Thành Phố Bắc Ninh
NR: Số 3,Ngô Miễn Thiều,Tiền An,TP.Bắc Ninh
CQ: 3811899
NR: 3810819
DĐ: 0982052367

92 Trần Thanh Hà K14I
CQ: N/m Thuốc Lá Bắc Sơn ,Đáp Cầu,TP.Bắc Ninh
NR:
CQ: 3821332
NR:
DĐ: 0983228670

93 Nguyễn Hùng Biên Sơn K14I
CQ: Công Ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nam
NR: Số 10, Nguyễn Gia Thiều,TP.Bắc Ninh
CQ: 3836702
NR:
DĐ: 0912394914

94 Vũ Văn Thụ K13I
CQ:
NR: Số 726,Phố Ninh Xá,Phường Ninh Xá,TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3821461
DĐ: 0904505855

95 Vũ Văn Chinh
CQ: Công Ty CP Kính VIGLACARA Đáp Cầu
NR: Số 11,Lý Chiêu Hoàng,Suối Hoa,TP.Bắc Ninh
CQ: 3823467
NR: 0826257
DĐ: 0913259814

96 Nguyễn Mạnh Hùng K9I
CQ:
NR: Số 533,Ngô Gia Tự,Tiền An,Bắc Ninh
CQ:
NR: 3821602
DĐ: 0904697561

97 Vũ Văn Dũng K6M
CQ:
NR: Số Nhà 26,Khu 3 Ninh Xá,Phường Ninh Xá,TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3812636
DĐ: 0913259135

98 Nguyễn Tất Nhân K6M
CQ:
NR: Thôn Đình Bảng,Đình Bảng,Từ Sơn, Bắc Ninh
CQ:
NR: 3842041
DĐ: 0913083493

99 Trịnh Văn Xuyền K6M
CQ:
NR: Số 1,Nguyễn Hữu Nghiêm,Tiền An,TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3826308
DĐ: 0987818037
xuyentrv@gmail.com
100 Trương Văn Lượt K5M
CQ:
NR: Thôn Đạo Sử,TT.Thứa,Lương Tài, Bắc Ninh
CQ:
NR: 3776236
DĐ: 0913260056

101 Nguyễn Văn Tiến K5M
CQ:
NR: Thường Vũ,An Bình,Thuận Thành,Bắc Ninh
CQ:
NR: 3873392
DĐ: 0988562786

102 Đinh Xuân Lượng K5M
CQ: Nhà Máy Quy Chế Từ Sơn
NR: Số Nhà 12,Khu Tập Thể A,N/m Quy chế Từ Sơn
CQ: 3740198
NR: 3743906
DĐ: 0912597126

103 Nguyễn Văn Phúc K5M
CQ:
NR: Số 3,Cổng tiền,ninh xá,TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3827606
DĐ: 0988770638

104 Nguyễn Hữu Lan K3M
CQ:
NR: Thôn rền,Cảnh Hưng,Tiên Du,Bắc Ninh
CQ:
NR: 3726022
DĐ: 01696929174

105 Dương Văn Nhàn K2M
CQ: Công Ty Xây Dựng An Huy
NR: Xuân Thủy,Quế Tân,Quế Võ,Bắc Ninh
CQ:
NR: 3615587
DĐ: 09161425068

106 Trần Văn Chỉnh K2M
CQ:
NR: Khu 3,Phường Đại Phúc,Thành Phố Bắc Ninh
CQ:
NR: 3826168
DĐ: 01684187225

107 Nguyễn Ngọc Lãnh K2M
CQ: Công Ty May Tân Phúc
NR: Số,Phố Chợ,Khu2,Phường Đáp Cầu,Thành Phố Bắc Ninh
CQ:
NR: 38200504
DĐ: 0913259812