Quy chế

Quy chế Hoạt Động của Hội Đại Học Cơ Điện tại Bắc Ninh

I Đối tượng tham gia Hội

Hội viên là những người đã từng học tập và công tác ở trường Đại học Cơ Điện (nay là Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên) hiện đang công tác tại tỉnh Bắc Ninh hoặc đã nghỉ công tác (hay đang công tác ở nơi khác) nhưng gia đình đang c­ư trú ở tỉnh Bắc Ninh, tự nguyện tham gia sinh hoạt Hội.

II Tổ chức của Hội:

1/ Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh bao gồm 3 Chi hội:

a/ Chi hội 1: Là các Hội viên đang công tác (hoặc gia đình đang cư trú) ở các huyện Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Yên Phong.

b/ Chi hội 2: Là các Hội viên đang công tác (hoặc gia đình đang cư trú) ở Công ty cổ phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu và Công ty liên doanh Kính Nổi Việt Nam.

c/ Chi hội 3: Là các Hội viên đang công tác (hoặc gia đình đang cư trú) ở Thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ, huyện Lương Tài, huyện Gia Bình và huyện Thuận Thành.

Mỗi Chi hội có một chi hội trưởng.

2/ Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh có một Ban Liên lạc gồm 5 thành viên chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Hội.

III Nội dung hoạt động của Hội:

1/ Hàng năm toàn thể Hội viên họp mặt giao lưu một lần vào ngày chủ nhật gần trước ngày thành lập trường để tổng kết các hoạt

động của Hội trong một năm.

2/ Các thành viên trong Hội có nhiệm vụ đến thăm hỏi và phúng viếng khi thành viên của Hội Quy Tiên. Và Hội có trách nhiệm

phúng viếng 1 vòng hoa và 300.000 đồng. Tứ thân phụ mẫu, vợ chồng, con cháu của các thành viên trong Hội Quy Tiên Hội

có trách nhiệm tổ chức đến thăm hỏi và phúng viếng. Hội thống nhất phúng viếng một vòng hoa và 200.000 đồng. Nếu ở xa

quá không đến được thì cho phép áp dụng hình thức Điện hoa. Khi thành viên trong Hội sang cát, Hội có trách nhiệm tổ chức

đến lễ với một lễ là 200.000 đồng.

3/ Thành viên của Hội cưới vợ hoặc chồng, Hội có trách nhiệm tổ chức đến chúc mừng hạnh phúc với một món quà là 200.000

đồng. Các thành viên trong Hội cưới con, c­ưới cháu có lời mời thì các thành viên trong Hội ai có điều kiện hãy đến chúc mừng.

4/ Các thành viên trong Hội có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau trong các lĩnh vực công tác và trong cuộc sống.

5/ Hội có trách nhiệm chắp mối sinh hoạt của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, của các Hội Cơ Điện tỉnh bạn với các Hội viên của Hội chúng ta.

IV Kinh phí hoạt động của Hội:

1/ Lệ phí sinh hoạt Hội là 100.000 đồng/ ng­ười/ năm.

2/ Lệ phí khi họp mặtgiao lưu hàng năm, tuỳ thuộc vào điều kiện sinh hoạt cụ thể mà đóng góp ngay tại buổi họp mặtgiao l­ưu đó.

3/ Kinh phí hoạt động của Hội do Thủ quỹ của Hội nắm giữ. Quỹ của Hội được chi tiêu theo đúng quy chế này; đồng thời được quyết toán và báo cáo trước Hội vào buổi họp mặt giao lưu hàng năm./