Hoi dai hoc co dien tai bac ninh
Ban liên lạc
Ngô Quốc Thịnh
0913.026.952
Cao Nam Hải
0912.697.127
Nguyễn Thành Trì
0913596579
Nguyễn Văn Khang
0912879332
Trịnh Văn Xuyền
0987818037
Danh bạ người đại học cơ điện bắc ninh
STT Họ tên Nơi cũ ở ĐHCĐ Địa chỉ Điện thoại Email Ảnh
106 Trần Văn Chỉnh K2M
CQ:
NR: Khu 3,Phường Đại Phúc,Thành Phố Bắc Ninh
CQ:
NR: 3826168
DĐ: 01684187225
107 Nguyễn Ngọc Lãnh K2M
CQ: Công Ty May Tân Phúc
NR: Số,Phố Chợ,Khu2,Phường Đáp Cầu,Thành Phố Bắc Ninh
CQ:
NR: 38200504
DĐ: 0913259812
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8