Hoi dai hoc co dien tai bac ninh
Ban liên lạc
Ngô Quốc Thịnh
0913.026.952
Cao Nam Hải
0912.697.127
Nguyễn Thành Trì
0913596579
Nguyễn Văn Khang
0912879332
Trịnh Văn Xuyền
0987818037
Danh bạ người đại học cơ điện bắc ninh
STT Họ tên Nơi cũ ở ĐHCĐ Địa chỉ Điện thoại Email Ảnh
91 Trần Công Yên K14I
CQ: Ban quản Lý Khu Công Nghiệp Thành Phố Bắc Ninh
NR: Số 3,Ngô Miễn Thiều,Tiền An,TP.Bắc Ninh
CQ: 3811899
NR: 3810819
DĐ: 0982052367
92 Trần Thanh Hà K14I
CQ: N/m Thuốc Lá Bắc Sơn ,Đáp Cầu,TP.Bắc Ninh
NR:
CQ: 3821332
NR:
DĐ: 0983228670
93 Nguyễn Hùng Biên Sơn K14I
CQ: Công Ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nam
NR: Số 10, Nguyễn Gia Thiều,TP.Bắc Ninh
CQ: 3836702
NR:
DĐ: 0912394914
94 Vũ Văn Thụ K13I
CQ:
NR: Số 726,Phố Ninh Xá,Phường Ninh Xá,TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3821461
DĐ: 0904505855
95 Vũ Văn Chinh
CQ: Công Ty CP Kính VIGLACARA Đáp Cầu
NR: Số 11,Lý Chiêu Hoàng,Suối Hoa,TP.Bắc Ninh
CQ: 3823467
NR: 0826257
DĐ: 0913259814
96 Nguyễn Mạnh Hùng K9I
CQ:
NR: Số 533,Ngô Gia Tự,Tiền An,Bắc Ninh
CQ:
NR: 3821602
DĐ: 0904697561
97 Vũ Văn Dũng K6M
CQ:
NR: Số Nhà 26,Khu 3 Ninh Xá,Phường Ninh Xá,TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3812636
DĐ: 0913259135
98 Nguyễn Tất Nhân K6M
CQ:
NR: Thôn Đình Bảng,Đình Bảng,Từ Sơn, Bắc Ninh
CQ:
NR: 3842041
DĐ: 0913083493
99 Trịnh Văn Xuyền K6M
CQ:
NR: Số 1,Nguyễn Hữu Nghiêm,Tiền An,TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3826308
DĐ: 0987818037
xuyentrv@gmail.com
100 Trương Văn Lượt K5M
CQ:
NR: Thôn Đạo Sử,TT.Thứa,Lương Tài, Bắc Ninh
CQ:
NR: 3776236
DĐ: 0913260056
101 Nguyễn Văn Tiến K5M
CQ:
NR: Thường Vũ,An Bình,Thuận Thành,Bắc Ninh
CQ:
NR: 3873392
DĐ: 0988562786
102 Đinh Xuân Lượng K5M
CQ: Nhà Máy Quy Chế Từ Sơn
NR: Số Nhà 12,Khu Tập Thể A,N/m Quy chế Từ Sơn
CQ: 3740198
NR: 3743906
DĐ: 0912597126
103 Nguyễn Văn Phúc K5M
CQ:
NR: Số 3,Cổng tiền,ninh xá,TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3827606
DĐ: 0988770638
104 Nguyễn Hữu Lan K3M
CQ:
NR: Thôn rền,Cảnh Hưng,Tiên Du,Bắc Ninh
CQ:
NR: 3726022
DĐ: 01696929174
105 Dương Văn Nhàn K2M
CQ: Công Ty Xây Dựng An Huy
NR: Xuân Thủy,Quế Tân,Quế Võ,Bắc Ninh
CQ:
NR: 3615587
DĐ: 09161425068
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8   Next page