Hoi dai hoc co dien tai bac ninh
Ban liên lạc
Ngô Quốc Thịnh
0913.026.952
Cao Nam Hải
0912.697.127
Nguyễn Thành Trì
0913596579
Nguyễn Văn Khang
0912879332
Trịnh Văn Xuyền
0987818037
Danh bạ người đại học cơ điện bắc ninh
STT Họ tên Nơi cũ ở ĐHCĐ Địa chỉ Điện thoại Email Ảnh
76 Nguyễn Đức Đua CT79
CQ:
NR: Long Văn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh.
CQ: 02413.718.575
NR:
DĐ:
77 Trần Thanh Khiết K12M
CQ: Phòng Kỹ Thuật, Nhà Máy Quy Chế, Từ Sơn, Bắc Ninh
NR: Vĩnh Kiều, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
CQ: 02413.740.198
NR:
DĐ:
78 Nguyễn Nhật Đăng K9I
CQ: Phòng kỹ Thuật, N/m Quy Chế Từ Sơn.
NR: khu tập thể Nhà Máy Quy chế Từ Sơn
CQ: 02413.740.198
NR:
DĐ:
79 Trần Văn Thơm TC01BN
CQ: CTCP kính VIGLACERA Đáp Cầu
NR: Tập Thể cảng kính Đáp Cầu, Vũ Ninh, Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.780.230
DĐ: 0986.251.429
80 Nguyễn Đức Vượng k51
CQ:
NR: Phố Mới, Đồng Nguyên,Từ Sơn, Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.831.279
DĐ: 0982.668.074
81 Tô Thị Kiệm K4M
CQ:
NR: sô 137, Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.826.092
DĐ:
82 Nguyễn Văn Cơ K12M
CQ: công ty gạch viglacera Từ Sơn, Bắc Ninh
NR: tổ 22 Đông Anh Hà Nội
CQ: 02413.843.009
NR: 0438.833.585
DĐ: 0913.356.291
83 Trần Văn Nghĩa k14M
CQ: Công Ty Gạch VIGLACERA Đáp Cầu
NR:
CQ:
NR:
DĐ: 0912.523.742
84 Vũ Đức Quảnng K5M
CQ:
NR: Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.834.265
DĐ: 0912.232.794
85 Nguyễn Văn Thơ CT86M
CQ: Công Ty kính ViglaceRa Đáp Cầu
NR: khu tập thể Đồi Ban, Đáp Cầu,TP.Bắc Ninh.
CQ:
NR:
DĐ:
86 Lê Anh Đức K27I
CQ: Phòng Kỹ Thuật, Điện Lực Bắc Ninh
NR: số 12, Nguyễn Hữu Nghiêm, Tiền An, TP Bắc Ninh
CQ: 02413.822.976
NR: 02413.825.907
DĐ: 0913.348.478
87 Cao Nam Hải K24I
CQ: công ty cổ phần kính VIGLACARA ĐÁP CẦU
NR: số 33, phố Mai Bang, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.810.580
DĐ: 0912.697.127
88 Nguyễn Thành Trì K20M
CQ: Công Ty CP Kính VIGLACARA Đáp Cầu
NR: Số 15,Bắc Hà,Tiền An,TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3821717
DĐ: 0913596579
89 Nguyễn Mạnh San K17I
CQ:
NR: Số 64,Trần Hưng Đạo,TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3822831
DĐ: 0912459186
90 Nguyễn Văn Khang K14M
CQ: Nhà Máy Quy Chế Từ Sơn
NR: Phố Mới ,TT.Chờ,Yên Phong,TP.Bắc Ninh
CQ: 3760019
NR: 3882540
DĐ: 0912879332
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8   Next page