Hoi dai hoc co dien tai bac ninh
Ban liên lạc
Ngô Quốc Thịnh
0913.026.952
Cao Nam Hải
0912.697.127
Nguyễn Thành Trì
0913596579
Nguyễn Văn Khang
0912879332
Trịnh Văn Xuyền
0987818037
Danh bạ người đại học cơ điện bắc ninh
STT Họ tên Nơi cũ ở ĐHCĐ Địa chỉ Điện thoại Email Ảnh
61 Trần Ngọc Toàn
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Xóm Giếng, Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang.
CQ:
NR:
DĐ:
62 Nguyễn Hoàng Liêng
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Khu tập thể Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
CQ:
NR:
DĐ:
63 Nguyễn Hoàng Liêng
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Khu tập thể Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
CQ:
NR:
DĐ:
64 Trần Ngọc Tuyến k27I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: khu tập thể cảng, công ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu
CQ:
NR: 02413.851.063
DĐ: 0914.521.172
65 Trần Ngọc Tuyến k27I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: khu tập thể cảng, công ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu
CQ:
NR: 02413.851.063
DĐ: 0914.521.172
66 Văn Hữu Bình K26I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ:
NR:
DĐ:
67 Ngô Tiến Cường K24I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Khu Tập Thể Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
CQ: 02413.851.301
NR: 02413.850.876
DĐ: 0912.864.336
68 Lê Văn Quang K24I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: khu TT Công TY CP Kính VIGLACERA Đáp Cầu
CQ: 02413.851.343
NR: 02413.810.212
DĐ: 0913.504.483
69 Ngô Thế Hanh TC81M
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp CẦu
NR:
CQ:
NR: 02413.851.301
DĐ: 0912.222.269
70 Nguyễn Khắc Dụng K13M
CQ: Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh
NR: khu tập thể Trường Đại học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.741.903
DĐ: 0936.470.979
71 Nguyễn Hữu Vụ K36I
CQ: Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hưng Yên Cơ Sở 2: Từ Sơn Bắc Ninh
NR: Xóm Đông, Xã Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0982.536.466
72 Dương Văn Chi TC1BN
CQ: Công Ty Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Bắc Đuống
NR:
CQ:
NR:
DĐ: 0917.366.318
73 Nguyễn Kim Tiến K12I
CQ: XN Thủy Nông Tiên Du, Thị Trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh.
NR: Bà Na ,Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.841.559
DĐ: 0915.379.721
74 Nguyễn Thế Trường K13M
CQ: Phòng Kỹ Thuật, nhà máy Quy Chế Từ Sơn, Bắc Ninh
NR: A9, Khu Đô Thị Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh.
CQ: 2217772
NR: 02413.217.669
DĐ: 0912178072
75 Đinh Hữu Toại K36M
CQ: Phòng Kỹ Thuật, Nhà Máy Quy Chế Từ Sơn, Bắc Ninh
NR: Ngọc Xuyên, Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh.
CQ: 02413.740.198
NR: 02413.668.229
DĐ: 0988.053.114
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8   Next page