Hoi dai hoc co dien tai bac ninh
Ban liên lạc
Ngô Quốc Thịnh
0913.026.952
Cao Nam Hải
0912.697.127
Nguyễn Thành Trì
0913596579
Nguyễn Văn Khang
0912879332
Trịnh Văn Xuyền
0987818037
Danh bạ người đại học cơ điện bắc ninh
STT Họ tên Nơi cũ ở ĐHCĐ Địa chỉ Điện thoại Email Ảnh
46 Nguyễn Văn Hoa K14M
CQ: Công Ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nam
NR: Xóm Lửa Hồng, Tiền An, Bắc Ninh
CQ: 02413.863.702
NR:
DĐ:
47 Nguyễn Thanh Hải TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Khu TT, Cảng, Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
CQ:
NR:
DĐ: 0945.373.159
48 Nguyễn Sỹ Hồng TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Khu tập Thể Đồng Chầm, CTy Kính Đáp Cầu.
CQ:
NR:
DĐ: 01686418256
49 Nguyễn Hữu Sao TC1BN
CQ: Gạch tuynen Minh Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang.
NR: số 23c, khu 8, thị cầu, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 02413.850.631
DĐ: 0912.207.582
50 Vũ Hải TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: số 278, Ngô Gia Tự, Tiền An, TP.Bắc Ninh
CQ: 02413.851.360
NR: 02413.820.635
DĐ: 0983.810.872
51 Nguyễn Văn Lăng TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ:
NR:
DĐ:
52 Hoàng Thanh Dương TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: P 508 cầu thang 4 khu tập thể công ty kính đắp cầu suối hoa TP.Bắc Ninh
CQ: 02413.508.997
NR: 02413.826.194
DĐ: 0983.615.065
53 Ngô Tiến Dũng TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ: 02413.851.366
NR: 02413.827.890
DĐ: 0945.931.085
54 Nguyễn Đức Hạnh K33I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Văn Trung, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh
CQ: 02416.286.653
NR:
DĐ: 0988.114.502
hanhnd@yahoo.com
55 Ngô Đạt Hiếu TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ: 02413.851.370
NR: 02413.812.852
DĐ: 0936.420.357
56 Ngô Thế Anh TC1BN
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ: 02413.508.997
NR: 02413.574.141
DĐ: 0982.955.488
57 Nguyễn Bá Đăng CĐ951
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR: Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0989.341.769
58 Thân Trọng Đại K24I
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ: 02413.851.371
NR: 02413.552.337
DĐ: 0988.935.798
59 Đào Thị Phương K5I
CQ:
NR:
CQ:
NR: 02413.824.041
DĐ:
60 Phạm Quang Biên
CQ: Công Ty CP kính VIGLACERA Đáp Cầu.
NR:
CQ:
NR:
DĐ:
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8   Next page