Hoi dai hoc co dien tai bac ninh
Ban liên lạc
Ngô Quốc Thịnh
0913.026.952
Cao Nam Hải
0912.697.127
Nguyễn Thành Trì
0913596579
Nguyễn Văn Khang
0912879332
Trịnh Văn Xuyền
0987818037
Danh bạ người đại học cơ điện bắc ninh
STT Họ tên Nơi cũ ở ĐHCĐ Địa chỉ Điện thoại Email Ảnh
16 Nguyễn Ngọc Trung K34I
CQ: Phòng Quản Lý Xây Dựng Điện Lực Bắc Ninh
NR: Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0963.156.888
17 Nguyễn Duy Kiên K34I
CQ: Phòng Điều Độ Điện Lực Bắc Ninh
NR:
CQ:
NR:
DĐ:
18 Nguyễn Đức Nghị K33I
CQ: Phòng Điều Độ Điện Lực Bắc Ninh
NR: Xóm Roi Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ:
19 Nguyễn Khắc Việt Đức K29I
CQ: Phòng Điều Độ Điện Lực Bắc Ninh
NR: Số 5A Khu 1, Thị Cấu, Bắc Ninh
CQ: 3.821.320
NR: 3.826.405
DĐ: 0963.961.975
20 Nguyễn Lương Kim K14I
CQ: Điện Lực Bắc Ninh
NR:
CQ: 3.824.358
NR: 3820.466
DĐ: 0913.257.183
21 Nguyễn Tiến Thắng K5I
CQ: Phân Xưởng 110 KV, Điện Lực Bắc Ninh
NR: Xã Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc, Ninh
CQ:
NR:
DĐ:
22 Vũ Văn Minh K1SK
CQ: TRường cao đẳng nghề cơ điện - Xây Dựng Bắc Ninh
NR:
CQ:
NR:
DĐ: 0948.863.368
23 Vũ Xuân Biên TC1BN
CQ: cTY vật tư tổng hợp Bắc Ninh
NR: khu tập thể công ty vật tư tổng hợp bắc ninh
CQ:
NR: 3.828.170
DĐ: 0912.476.436
24 Nguyễn Văn Thiện TC1BN
CQ: Trường Trung Cấp Xây Dựng Bắc Ninh
NR: Khu Tập Thể Trường trung cấp xây dựng bắc ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0912.469.143
25 Nguyễn Văn Bảo TC1BN
CQ: Viện Quân Y 110, Thị Cầu Bắc Ninh
NR: Phố mới hị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh
CQ:
NR: 3.890.066
DĐ: 0983.409.429
26 Bùi Quang Vinh K13M
CQ: công ty cổ phần LILAMA 691 Bắc Ninh
NR:
CQ: 3.821.022
NR: 3.870.540
DĐ: 0913.260.995
27 Nguyễn Đức Thịnh K15I
CQ: nhà máy liên doanh thiết bị điện Miền Bắc KCN Quế Võ
NR:
CQ:
NR: 3.874.367
DĐ: 0913.596.454
moitruongxanh@yahoo.com
28 Hồ Bắc Hải K35I
CQ: Sở Công Thương, Bắc Ninh
NR: Số 60, Nguyễn Huy Tưởng, TP.Bắc Ninh
CQ: 3.854.082
NR: 3.874.666
DĐ: 0983.172.569
29 Nguyễn Công Hoàng K36I
CQ:
NR: Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh
CQ: 3.855.656
NR: 6.216.676
DĐ: 0963.782.888
30 Nguyễ Đình Mạnh K36I
CQ: Phòng Kỹ Thuật Sở Công Thương Bắc Ninh
NR: Thôn Đông, Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh
CQ: 3.854.080
NR: 3.837.671
DĐ: 0904.566.579
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8   Next page