Hoi dai hoc co dien tai bac ninh
Ban liên lạc
Ngô Quốc Thịnh
0913.026.952
Cao Nam Hải
0912.697.127
Nguyễn Thành Trì
0913596579
Nguyễn Văn Khang
0912879332
Trịnh Văn Xuyền
0987818037
Danh bạ người đại học cơ điện bắc ninh
STT Họ tên Nơi cũ ở ĐHCĐ Địa chỉ Điện thoại Email Ảnh
1 Đặng Hữu Vương K39I
CQ:
NR: Thôn Sơn, Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0972.883.298
2 Ngô Quốc Thịnh
CQ: LILAMA 69-1
NR:
CQ:
NR:
DĐ: 0913.026.952
3 Nguyễn Tuấn Pháp K33IB
CQ: Công TY CP Phần May Đáp Cầu
NR: Thị Cầu, Bắc Ninh
CQ:
NR: 3.850.545
DĐ: 0912.404.854
4 Lê Văn Lim K16M
CQ: Công Ty CP Kính ViGLaCera Đáp Cầu
NR:
CQ:
NR:
DĐ: 0945.328.222
5 Nguyễn Ngọc Lạc
CQ: Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Xây Dựng Bắc Ninh
NR:
CQ:
NR:
DĐ: 0985.097.595
6 Nguyễn Văn Duẩn
CQ: Trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh
NR: Tiên Du, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0915.101.013
7 Dương Đức Quân
CQ: Công Ty CJGLS
NR: Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0987.587.429
8 Nguyễn Trọng Dương
CQ: Công Ty Sứ Long Phương
NR: Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0968.114.777
9 Nguyễn Trung Kiên TC1BN
CQ: Công Ty Cổ Phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu
NR: Khu Tập Thể Đồi Ban, Đồng Trầm, Vũ ninh, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3.850.697
DĐ: 0123.744.38.56
10 Nguyễn Văn Trí TC02BN
CQ: Công Ty Cổ Phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu
NR: TT Cảng Kính, Đồng Trầm, Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh
CQ:
NR: 3.870.384
DĐ: 0168.544.49.35
11 Lưu Văn Vượng TC02BN
CQ: Công Ty Cổ Phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu
NR: P16, TT Đồi Ban, Đồng Trầm, Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh
CQ: 3.851.315
NR: 3.814.865
DĐ: 0943.007.018
12 Vũ Thị Thúy Hằng LT06TĐH
CQ: Công Ty TNHH CaNon Việt Nam, Quế Võ
NR: Huề Đông, Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0946.078.922
vuhang.dc@gmail.com
13 Nguyễn Văn Quang LT06M
CQ:
NR: Huề Đông, Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ: 0915.915.921
14 Nguyễn Đức Hạnh K14M
CQ: Chi Nhánh Điện Yên Phong Bắc Ninh
NR: Phú Mẫn, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh
CQ: 3.860.254
NR:
DĐ: 0912.320.974
15 Nguyễn Thái Hà K28I
CQ: Phòng Kinh Doanh Điện Lực Bắc Ninh
NR: Nguyễn Cao 2, Thành phố Bắc Ninh
CQ:
NR:
DĐ:
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8   Next page