Hoi dai hoc co dien tai bac ninh
Ban liên lạc
Ngô Quốc Thịnh
0913.026.952
Cao Nam Hải
0912.697.127
Nguyễn Thành Trì
0913596579
Nguyễn Văn Khang
0912879332
Trịnh Văn Xuyền
0987818037
Danh bạ
Giới thiệu
Trư­ờng Đại học Cơ Điện Bắc Thái (nay là Tr­ường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Đại học Thái Nguyên) thành lập ngày 06 tháng 12 năm 1966. Hội Đại học Cơ Điện tại Bắc Ninh thành lập năm 1997 trên cơ sở Hội Đại học Cơ Điện tại Công ty Kính Đáp Cầu.